Sóc autònom. Dels pringats, que no cobren gaire. Degut a la situació actual (tancament d'alguns serveis, etc.), hauré d'entregar un encàrrec a destemps. Assumible, però cobraré també a destemps.

No vull ajudes directes. Em conformo en una reducció de la quota d'autònoms.

És demanar massa?

Follow

@qualcu
En absolut. És el mínim que haurien de fer. I durant uns mesos molt crítics haver-vos eximit.

@SerendipiaBCN En realitat ho sóc des de fa un mes.

A finals del 2019 també ho vaig ser. I he comprovat que és complicat (moltes factures...)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon Radios Online

Servidor Social dedicado a los oyentes de nuestras 3 radios online, y de todos aquellos usuarios oyentes y editores de otras radios online y que quieran tener este servidor como principal.