Follow

He creat un bot que publicarà cada dia la imatge del dia i el vídeo del dia de la plataforma Wikimedia Commons, i que solen ser unes imatges i documents media de força qualitat. Dono les gràcies a @FrancescGali
per donar-me a conèixer aquest projecte.
Wikimedia Commons: commons.wikimedia.org/wiki/Mai
Bot: mastodon.radiosonline.cloud/@W

Sign in to participate in the conversation
Mastodon Radios Online

Servidor Social dedicado a los oyentes de nuestras 3 radios online, y de todos aquellos usuarios que quieran tener este servidor como principal.