@ferrandelriu
Què tal Ferran?
Si no l'has vist, mira aquest reportatge i para atenció a les xifres, que estan molt per sota de les d'aquí.
ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-m

Follow

@SerendipiaBCN
Gràcies, no l'havia vist. Si, Alemanya te unes xifres molt més baixes... i ja veus... mira una fase 3 que ha durat 24 hores... i quines preses que tenen...

· · Web · 1 · 0 · 0

@ferrandelriu
Si durant el finde no comença a marxar fora la gent, per la revetlla, pot ser pitjor tothom el mateix dia.

Fins a cert punt ho puc entendre 🤷🏼‍♀️

Sign in to participate in the conversation
Mastodon Radios Online

Servidor Social dedicado a los oyentes de nuestras 3 radios online, y de todos aquellos usuarios oyentes y editores de otras radios online y que quieran tener este servidor como principal.